Panele 3D – trend ozdabiania ścian

Panel dekoracyjny 3D – czym tak na prawdę jest?

Płynne pofałdowanie powierzchni panelu 3D obejmuje wysklepienia i wgłębienia. Głębokość pofałdowania może sięgać do 60-80% jego grubości. Powierzchnia podstaw oraz wysokość poszczególnych piramidek jest różna. Ta różnorodność wymiaru oraz kształtu poszczególnych piramid poprawia efektywność rozpraszania fal akustycznych paneli dekoracyjnych 3D. Tylna ściana panelu ściennego zaopatrzona jest w rowki odprężające zapewniające zmniejszenie jego naprężeń

Dzięki tym żłobieniom naprężenia rozkładają się bardziej równomiernie, a sam panel nie wypacza się. Pomiędzy poszczególnymi panelami dekoracyjnymi 3D istnieją szczeliny dylatacyjne wynoszące 3-7mm. Zachowanie szczelin dylatacyjnych o określonej, specyficznej szerokości jest istotne z uwagi na to, iż pełnią one funkcję zbliżoną do rezonatora Helmholtza. Fala dźwiękowa przeciskając się przez szczeliny dylatacyjne pomiędzy traci energię, a wskutek tego obniżeniu ulega ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu.

Tak złożony ustrój akustyczny działa w ten sposób, że fale akustyczne o wysokich częstotliwościach są rozpraszane przez jego fakturę i pofałdowaną płaszczyznę czołową. Natomiast fale akustyczne o średnich i niskich częstotliwościach są pochłaniane dzięki szczelinom dylatacyjnym, materiałowi tłumiącemu, wypełniającemu przestrzeń za panelem dekoracyjnym 3D oraz rezonowaniu czołowej powierzchni panelu.

Panele dekoracyjne 3D – korzyści

Dzięki zastosowaniu ściennych paneli dekoracyjnych 3D EHO Muteboard w pomieszczeniach wielkopowierzchniowych będzie z jednej strony słychać wyraźniej, co przyczyni się do poprawy komunikacji i wpłynie na brak konieczności podnoszenia głosu przez osoby w celu bycia zrozumiałym.

Z drugiej zaś głos nie będzie się w dużym stopniu roznosił. Poprawa własności akustycznych pomieszczeń dzięki zastosowaniu hybrydowych paneli ściennych 3D przyczyni się do obniżenia stresu, lepszej koncentracji dzieci i pracowników, a w efekcie zmniejszy wpływ na pogorszenie i utratę słuchu u osób przebywających w tych pomieszczeniach.

Przewaga akustycznych paneli dekoracyjnych 3D EHO Muteboard jest również widoczna w zastosowaniu formy wizualnie odmiennej od dostępnych płaskich perforowanych rozwiązań. Zastosowanie formy przestrzennej (panel 3D) przyczyni się do wielosensoryczności odbioru oraz poprawi design experience. Ustrój, jako część otoczenia odbierana będzie wieloma zmysłami poprzez strukturę trójwymiarową, kolor, fakturę, własności akustyczne. Zapewni odbiór bardziej złożony, łamiący monotonię powierzchni biurowych, szkół, szpitali, poprawiając komfort przebywania i pracy. Design sensoryczny uwzględnia bowiem w projektowaniu zmysły.

Kolejną korzyścią z takiego zaprojektowania paneli dekoracyjnych 3D EHO Muteboard jest stworzenie formy przestrzennej, która poprzez odbijanie światła będzie formą zróżnicowaną w zależności od pory dnia i kąta padania światła. Zmienność wysycenia kolorem przyczyni się z kolei do komfortu psychicznego osób przebywających w danym otoczeniu.
Takie podejście do procesu projektowania wpisuje się w najnowszy światowy trend.

Warianty kolorystyczne paneli ściennych 3D

Panele 3D tworzące ustrój akustyczny EHO Muteboards produkowane są z klejonki drewnianej bukowej i dębowej, dostępnej w czterech gradacjach naturalnego koloru drewna otrzymanych za pomocą bejcy.

Panele 3D – wiele możliwości aranżacji

Panele dekoracyjne 3D tworzące ścienny ustrój akustyczny EHO Muteboard cechuje modułowa struktura, której podstawową jednostką jest zestaw czterech paneli oraz trzech profili pionowych, czterech poziomych listew kątowych oraz szesnastu haczykowatych zawieszek, a także zestaw prostopadłościennych elementów materiału tłumiącego.

Opisywany moduł ma wymiary 2mx2m.
System według powyższego wzoru nie wymaga zabudowy całej powierzchni ściany; wystarczające do uzyskania poprawy właściwości akustycznych jest zabudowanie jedynie części jej powierzchni, co pozwala na różnorodność aranżacji. Oczywiście, wzrost efektywności akustycznej ustroju złożonego z paneli 3D jest proporcjonalny do zabudowywanej nim powierzchni ścian.

Panele akustyczne drewniane – estetyczne wyciszenie

Akustyczne panele drewniane EHO Muteboard są produktem, który w znaczący sposób przyczynia się do zwalczania problemu, z którym boryka się społeczeństwo współczesnego świata.

więcej

Panele ścienne – propozycje zastosowania

Obecnie stosowana technologia w budownictwie mieszkaniowym nie sprzyja dobrej akustyce pomieszczeń. Wynika to z faktu ciągłej pogoni przez deweloperów za obniżką kosztów, którą najłatwiej znaleźć w stosowanych materiałach budowlanych.

więcej

Prestiżowa nagroda iF Design Award 2018 dla PANELU EHO SYNTAX

Miło nam zakomunikować o uzyskaniu Nagrody iF Design Awards iF Design Awards to prestiżowy konkurs organizowany przez niezależną organizację iF International Forum Design GmbH mieszczącą się w Hannowerze.

więcej

Panele EHO docenione w Polsce – MUST HAVE 2018

Miło Nam zakomunikować Drewniane Panele Akustyczne Eho Mutebords zostały wyróżnione w Ramach Plebiscytu MUST HAVE 2018 w Ramach Łódzkiego Festiwalu Designu.

więcej