Panele akustyczne drewniane – estetyczne wyciszenie

Panele akustyczne drewniane – stylowy sposób na zniwelowanie hałasu miejskiego

Hałas, bo o nim mowa, według badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest drugą po zanieczyszczeniu powietrza przyczyną chorób ludzi na świecie. Zgodnie z definicją WHO „zdrowie to stan pełnego komfortu fizyczno-psychicznego i społecznego samopoczucia, a nie tylko brak choroby lub kalectwa”. Oznacza to, że hałas ma negatywny wpływ na zdrowie.
U ludzi, dokuczliwość hałasu może wywołać szereg niedobrych objawów, takich jak: gniew, rozchwianie, niezadowolenie, depresję, niepokój, rozdrażnienie i zmęczenie. Wyniki te poparte były wieloletnimi obserwacjami, szczególnie badaniami dzieci w wieku szkolnym, badaniami osób dorosłych narażonych na hałas w miejscu pracy biurowej, a także chorych przebywających na leczeniu szpitalnym.

Uniwersalne zastosowanie drewnianych paneli akustycznych

Panele akustyczne ścienne EHO Muteboard dedykowane są dla przestrzeni użyteczności publicznej, a także dla klientów indywidualnych, którzy chcą poprawić komfort akustyczny pomieszczeń, w których mieszkają. Panele akustyczne drewniane EHO Muteboard są kontrapunktem dla materiałów takich jak beton czy szkło. Stanowią bardzo ciekawe rozwiązanie, jako uzupełnienie wnętrz. Panele akustyczne EHO Muteboard wyróżniają się designem i materiałem, z którego są wykonane – naturalne drewno.

Umożliwia to zastosowanie ich w budynkach biurowych , które ubiegają się o zielony certyfikat (Green Building Certyfication), a który z kolei ma duże znaczenie przy komercjalizacji inwestycji. Obecnie koncerny na całym świecie starają się wynajmować biura w tzw. zielonych biurowcach. Poza walorami użytkowymi i materiałem, z którego ścienne panele zostały wykonane, największą wartością dodaną są jego właściwości akustyczne. Zmierzone wartości: współczynniki pochłaniania i rozpraszania dźwięku spełniają parametry ujęte w normie PN-B-02151-4:2015-06, a co za tym idzie mają ogromny wpływ na rozwiązanie problemów hałasu, z którymi borykają się różne grupy społeczne.

I tak np. poprawa współczynnika zrozumienia mowy w klasach szkolnych, zmniejszenie czasu pogłosu dzięki zastosowaniu paneli akustycznych drewnianych powoduje, że w klasach i na korytarzach jest ciszej. Opracowanie WHO na temat dzieci autorstwa S. Hygge i R. Kima wykazało, że dzieci narażone na hałas mają trudności w uczeniu się. Przede wszystkim zaburzone zostaje czytanie ze zrozumieniem, pamięć i koncentracja uwagi. Badania wykazały również, że przebywanie w długotrwałym hałasie doprowadza do opóźnienia psychorozwoju i zaburzenia wydajności w zakresie umiejętności językowych i matematycznych.

 

Niweluj hałas z pomocą paneli ściennych

Hałas w szkole może pochodzić ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, do których zalicza się aktywność uczniów i nauczycieli oraz urządzeń. Hałas występujący w pomieszczeniach klasowych może przyczynić się do obniżenia efektywności nauczania, a także oddziaływać negatywnie na samopoczucie osób w nich przebywających.

Najgłośniejszym miejscem w polskiej szkole są korytarze, na których podczas przerw hałas może dochodzić nawet do 110dB (hałas już na poziomie 85-90dB może uszkodzić słuch).

Podobny problem panuje w pomieszczeniach biurowych, w których poziom hałasu nie powinien przekraczać 65dB. Polska norma PN-N-01307:1994 określa dopuszczalne wartości hałasu na stanowiskach pracy: w pomieszczeniach administracyjnych, biurowych oraz w pomieszczeniach do prac koncepcyjnych poniżej 55dB, natomiast w sekretariatach i biurach obsługi klienta poniżej 65dB. Jednak wysokie ceny wynajmu powierzchni biurowej coraz częściej zmuszają najemców do urządzania biur w stylu open space, co naraża pracujących w nich ludzi na nadmierny hałas.

Panele ścienne EHO Muteboard pomogą rozwiązać wspomniane problemy w istniejących już biurowcach czy szkołach,a także zapobiegać im w nowopowstałych budynkach dzięki ich zastosowaniu w projektach wykonawcy.

Funkcje wygłuszające drewanianych paneli akustycznych

Panele ścienne EHO Muteboard łączą dwie funkcjonalności w jednej modułowej, hybrydowej konstrukcji, która zarówno rozprasza jak i pochłania dźwięk. Rozpraszanie dźwięku wynika ze specyficznego ukształtowania czołowej powierzchni paneli akustycznych drewnianych, która rozbija fale dźwiękowe poprawiając komfort akustyczny, niwelując pogłos i stwarzając wrażenie głębi. Z kolei poprawa współczynnika absorpcji dźwięku uzyskana jest dzięki szczelinom dylatacyjnym pomiędzy panelami akustycznymi oraz dzięki niemu samemu.
Poprawa własności akustycznych pomieszczeń dzięki zastosowaniu paneli akustycznych drewnianych EHO Muteboard przyczyni się do obniżenia stresu, lepszej koncentracji dzieci i pracowników, a w efekcie zmniejszy wpływ na pogorszenie i utratę słuchu u osób przebywających w tych pomieszczeniach.

Panele 3D – trend ozdabiania ścian

Panel dekoracyjny 3D EHO Muteboard (ścienny 3D, czy po prostu 3D) to panel w postaci drewnianej przestrzennej (trójwymiarowej) płyty z nierówną, nieregularnie pofałdowaną płaszczyzną frontową zaopatrzoną w wyfrezowane piramidki w formie ostrosłupów o skokowo zmiennym kącie nachylenia ścian.

więcej

Panele ścienne – propozycje zastosowania

Obecnie stosowana technologia w budownictwie mieszkaniowym nie sprzyja dobrej akustyce pomieszczeń. Wynika to z faktu ciągłej pogoni przez deweloperów za obniżką kosztów, którą najłatwiej znaleźć w stosowanych materiałach budowlanych.

więcej

Prestiżowa nagroda iF Design Award 2018 dla PANELU EHO SYNTAX

Miło nam zakomunikować o uzyskaniu Nagrody iF Design Awards iF Design Awards to prestiżowy konkurs organizowany przez niezależną organizację iF International Forum Design GmbH mieszczącą się w Hannowerze.

więcej

Panele EHO docenione w Polsce – MUST HAVE 2018

Miło Nam zakomunikować Drewniane Panele Akustyczne Eho Mutebords zostały wyróżnione w Ramach Plebiscytu MUST HAVE 2018 w Ramach Łódzkiego Festiwalu Designu.

więcej

Dokument informacyjny

INFORMACJE PODSTAWOWE O EMITENCIE

więcej